Quảng cáo
 • pic

  Bài VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5 trang 94,95 SBT Vật lí 10

  Giải bài VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VII.5 trang 94,95 sách bài tập vật lý 10. Một thanh đồng thau hình trụ có tiết diện 25 cm2 bị nung nóng từ nhiệt độ 0°C đến 100°C. Xác định lực nén tác dụng vào hai đầu thanh này

 • pic

  Bài VII.6, VII.7, VII.8, VII.9, VII.10 trang 95,96 SBT Vật lí 10

  Giải bài VII.6, VII.7, VII.8, VII.9, VII.10 trang 95,96 sách bài tập vật lý 10. Một khối sắt hình lập phương bị nung nóng và hấp thụ lượng nhiệt 297 kJ. Xác định độ tăng thể tích của khối sắt.

 • Quảng cáo