Quảng cáo
 • Bài 1 trang 19

  Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề toán học? a) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 3.

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 19

  Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và nhận xét tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó. A: “Đồ thị hàm số y = x là một đường thẳng”

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 19

  Cho tứ giác ABCD. Lập mệnh đề P=>Q và xét tính đúng sai của mệnh đề đó với: a) P: “Tứ giác ABCD là hình chữ nhật”, Q: “Tứ giác ABCD là hình bình hành” b) P: “Tứ giác ABCD là hình thoi”, Q: “Tứ giác ABCD là hình vuông”

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 19

  Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 19

  Dùng kí hiệu để viết mỗi tập hợp sau và biểu diễn mỗi tập hợp đó trên trục số:

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 19

  Giải Bóng đá vô địch thế giới World Cup 2018 được tổ chức ở Liên bang Nga gồm 32 đội. Sau vòng thi đấu bảng, Ban tổ chức chọn ra 16 đội chia làm 8 cặp đấu loại trực tiếp.

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 19

  Gọi M là tập nghiệm của phương trình x^2 - 2x - 3 = 0. N là tập nghiệm của phương trình (x + 1)(2x - 3) = 0

  Xem lời giải