Quảng cáo
 • Bài 1 trang 143

  Số trung bình của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

  Xem lời giải
 • Bài 2 trang 143

  Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 143

  Mốt của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

  Xem lời giải
 • Bài 4 trang 143

  Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

  Xem lời giải
 • Bài 5 trang 143

  Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

  Xem lời giải
 • Bài 6 trang 143

  Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 143

  Để kiểm tra thời gian sử dụng pin của chiếc điện thoại mới, chị An thống kê thời gian sử dụng điện thoại của mình từ lúc sạc đầy pin cho đến khi hết pin ở bảng sau:

  Xem lời giải
 • Bài 8 trang 143

  Tổng lượng mưa trong tháng 8 đo được tại một trạm quan trắc đặt tại Vũng Tàu từ năm 2002 đến năm 2020 được ghi lại như dưới đây (đơn vị: mm):

  Xem lời giải
 • Bài 9 trang 144

  Bảng sau thống kê số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 mỗi ngày trong tháng 12/2021 tại Việt Nam.

  Xem lời giải