Bài tập 8 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Một xí nghiệp sản xuất trà xanh đóng gói. Với loại gói có khối lượng 500 g, xí nghiệp cho phép có sai số tối đa là 6 g. Tìm khối lượng tối đa và khối lượng tối thiểu cho phép của gói trà khi xuất xưởng.

Quảng cáo

Đề bài

Một xí nghiệp sản xuất trà xanh đóng gói. Với loại gói có khối lượng 500 g, xí nghiệp cho phép có sai số tối đa là 6 g. Tìm khối lượng  tối đa và khối lượng tối thiểu cho phép của gói trà khi xuất xưởng.

Lời giải chi tiết

Gọi sai số về khối lượng của gói trà khi đóng gói là x (g)

Theo đầu bài ta có \(0 ≤ x ≤ 6\)

Khối lượng của mỗi gói trà khi xuất xưởng là \(500 \pm x(g)\)

Vì \(x ≤ 6.\) Do đó \(500 + x \le 500 + 6 \Leftrightarrow 500 + x \le 506\)

Khối lượng tối đa cho phép của gói trà khi xuất xưởng là 506g

Vì \(x ≤ 6.\) Do đó \(500 - x \ge 500 - 6 \Leftrightarrow 500 - x \ge 494\)

Khối lượng tối thiểu cho phép của gói trà khi xuất xưởng là 494g

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài