Bài tập 3 trang 56 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Giải và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của các bất phương trình:

Quảng cáo

Đề bài

Giải và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của các bất phương trình:

\(\eqalign{  & a)\,\,x + 1 < 2  \cr  & b)\,\,x - 2 \ge 3  \cr  & c)\,\,3x + 2 > 8  \cr  & d)\,\,0,3x \le 0,9 \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(x + 1 < 2 \)

\(\Leftrightarrow x < 2 - 1 \)

\(\Leftrightarrow x < 1\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: {x|x < 1}

 

b) \(x - 2 \ge 3\)

\(\Leftrightarrow x \ge 3 + 2\)

\(\Leftrightarrow x \ge 5\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \({\rm{\{ }}x|x \ge 5\} \)

 

\(c)\;3x + 2 > 8\)

\(\Leftrightarrow 3x > 6 \)

\(\Leftrightarrow x > 2\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \({\rm{\{ }}x|x > 2\} \)

 

\(d)\;0,3x \le 0,9\)

\(\Leftrightarrow x \le 0,9:0,3 \)

\(\Leftrightarrow x \le 3\)

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: \({\rm{\{ }}x|x \le 3\} \)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close