Bài tập 7 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Ông Ba đầu tư một nửa số tiền của mình vào một công ty trồng rau sạch và được trả 10% lãi mỗi năm,

Quảng cáo

Đề bài

Ông Ba đầu tư một nửa số tiền của mình vào một công ty trồng rau sạch và được trả 10% lãi mỗi năm, đầu tư \({1 \over 4}\) số tiền của mình vào một quán ăn với lãi suất 12% mỗi năm. Lợi tức ông Ba nhận được từ hai công ty này là 64 triệu đồng mỗi năm. Hỏi số tiền ông Ba có lúc đầu là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Gọi số tiền ông Ba có lúc đầu là x (triệu đồng)

Điều kiện: x > 0. Khi đó:

Lợi tức ông Ba nhận được từ công ty rau sạch là: \(\dfrac{x }{ 2}.10\%  = 0,05x\) (triệu đồng)

Lợi tức ông Ba nhận được từ quán ăn là: \(\dfrac{x}{ 4}.12\%  = 0,03x\) (triệu đồng)

Lợi tức ông Ba nhận được từ hai công ty là 64 triệu đồng, nên ta có phương trình:

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 0,05x + 0,03x = 64  \cr  &  \Leftrightarrow 0,08x = 64 \cr} \)

\( \;\;\Leftrightarrow x = 800\) (chọn vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy số tiền ông Ba có lúc đầu là 800 triệu đồng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close