Bài tập 6 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Bà Năm mua hai món hàng và phải trả 480 nghìn đồng, trong đó đã tính cả 40 nghìn đồng là thuế gái trị gia tăng (VAT).

Quảng cáo

Đề bài

Bà Năm mua hai món hàng và phải trả 480 nghìn đồng, trong đó đã tính cả 40 nghìn đồng là thuế giá trị gia tăng (VAT). Biết rằng thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là 10%; thuế VAT đối với loại hàng thứ hai là 8%. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì bà Năm phải trả mỗi loại hàng bao nhiêu tiền ?

Lời giải chi tiết

Gọi số tiền bà Năm phải trả cho loại hàng thứ nhất (không kể VAT) là x (nghìn đồng) (Điều kiện: x > 0)

Số tiền bà Năm phải trả cho loại hàng thứ hai (không kế thuế VAT) là:

\(480 - 40 - x = 440 - x\) (nghìn đồng)

Số tiền thuế VAT đối với loại hàng thứ nhất là 10%x (nghìn đồng) và đối với loại hàng thứ hai là: 8%.(440 – x) (nghìn đồng)

Tiền thuế VAT cho cả hai loại hàng là 40 nghìn đồng, nên ta có phương trình:

\(\eqalign{  & 10\% x + 8\% (440 - x) = 40  \cr  &  \Leftrightarrow 0,1x + 0,08(440 - x) = 40  \cr  &  \Leftrightarrow 0,1x + 35,2 - 0,08x = 40 \cr} \)

\(\;\; \Leftrightarrow 0,02x = 4,8\)

\(\;\;\Leftrightarrow x = 240\) (chọn vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy nếu không kể thuế VAT thì số tiền bà Năm phải trả cho loại hàng thứ nhất là 240 nghìn đồng và cho loại hàng thứ hai là 200 nghìn đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close