Bài tập 6 trang 127 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là các tam giác vuông. Hãy kể tên:

Quảng cáo

Đề bài

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là các tam giác vuông. Hãy kể tên:

a) Các cạnh song song với cạnh BB’.

b) Các cạnh song song với cạnh AB.

c) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (ABC)

d) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (A’B’C’)

 

Lời giải chi tiết

a) Các cạnh song song với BB’ là: CC’, AA’

b) Các cạnh song song với cạnh AB là A’B’

c) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (ABC) là A’B’, A’C’, B’C’

d) Các đường thẳng song song với mặt phẳng (AA’B’B) là CC’

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B – Phần hình học
Gửi bài