Bài tập 5 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Để chế biến cà phê cho hợp với khẩu vị của khách

Quảng cáo

Đề bài

Để chế biến cà phê cho hợp với khẩu vị của khách, anh Nam trộn \(\dfrac{3 }{4}\) kg cà phê Đăk Lăk với \(\dfrac{3 }{4}\) kg cà phê Lâm Đồng. Nếu giá cà phê Đăk Lăk là 42000 đ/kg và giá cà phê Lâm Đồng là 40000 đ/kg, thì giá cà phê hỗn hợp của mỗi ki lô gam là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Giá cà phê Đăk Lăk có trong hỗn hợp là: \(42000.{3 \over 4} = 31500\) (đồng)

Giá cà phê Lâm Đồng có trong hỗn hợp là: \(40000.{3 \over 4} = 30000\) (đồng)

Giá cà phê hỗn hợp là: \(31500 + 30000 = 61500\) (đồng)

Trong hỗn hợp có: \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{2}\) (kg cà phê)

Giá cà phê hỗn hợp của mỗi ki lô gam là:

61 500 :\(\dfrac{3}{2}\) = 41 000  (đồng)

Quảng cáo
close