Bài tập 5 trang 13 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 13 vở bài tập lịch sử 7: Ấn Độ là một quốc gia có nhiều tôn giáo.

Đề bài

Ấn Độ là một quốc gia có nhiều tôn giáo. Trong các tôn giáo dưới đây, tôn giáo nào được ra đời ở Ấn Độ? Hãy đánh dấu x vào ô trống:

☐ Đạo Bà-la-môn

☐ Đạo Ki-tô

☐ Đạo Hồi

☐ Đạo Phật

☐ Đạo Bà-la-môn và đạo Hin-đu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Văn hóa Ấn Độ, tham khảo thêm sách, báo, internet để trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Đạo Phật

☒ Đạo Bà-la-môn và đạo Hin-đu

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài