Bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 12 vở bài tập lịch sử 7: Lập bảng thống kê các triều đại phong kiến Ấn Độ

Đề bài

Lập bảng thống kê các triều đại phong kiến Ấn Độ: Gúp-ta, Hồi giáo Đê-li, Mô-gôn theo các nội dung sau:

Tên triều đại

Thời gian tồn tại

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Ấn Độ thời phong kiến.

Lời giải chi tiết

Tên triều đại

Thời gian tồn tại

Gúp-ta

Đầu thế kỉ IV - đầu thế kỉ VI

Hồi giáo Đê-li

Thế kỉ XII - XVI

Mô-gôn

Thế kỉ XVI - giữa XIX

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài