Bài tập 1 trang 11 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 11 vở bài tập lịch sử 7: Nhà nước Ma-ga-đa được hình thành như thế nào?

Đề bài

Nhà nước Ma-ga-đa được hình thành như thế nào?

- Thời gian

- Địa điểm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Những trang sử đầu tiên.

Lời giải chi tiết

- Thời gian: khoảng 1500 năm TCN.

- Địa điểm: vùng hạ lưu sông Hằng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài