Bài tập 4 trang 32 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Chu vi hình chữ nhật là 278 m, chiều dài lớn hơn chiều rộng 1 m. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Quảng cáo

Đề bài

Chu vi hình chữ nhật là 278 m, chiều dài lớn hơn chiều rộng 1 m. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Gọi chiều dài của hình chữ nhật là x (m). Điều kiện: x > 0. Khi đó:

Nửa chu vi hình chữ nhật hay tổng chiều dài và chiều rộng là: \(278:2 = 139(m)\)

Chiều rộng của hình chữ nhật là \(139 - x\) (m)

Theo đầu bài, ta có phương trình:

\(\eqalign{  & x - 2(139 - x) = 1  \cr  &  \Leftrightarrow x - 278 + 2x = 1  \cr  &  \Leftrightarrow 3x = 279 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = 93\) (chọn, vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 93m và chiều rộng của hình chữ nhật là 46m

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close