Bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 13 vở bài tập lịch sử 7: Ấn Độ là nước có nền văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh

Đề bài

Ấn Độ là nước có nền văn hóa lâu đời và là một trong những trung tâm văn minh lớn của nhân loại. Hãy nêu một vài thành tựu chính về:

- Chữ viết

- Văn học

- Nghệ thuật

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Văn hóa Ấn Độ.

Lời giải chi tiết

- Chữ viết: có chữ viết riêng từ rất sớm, phổ biến là chữ Phạn.

- Văn học: nền văn học Hin-đu với những tác phẩm nổi tiếng như: Ma-ha-bha-ra-ta, Ra-ma-ya-na và Sơ-kun-tơ-la,…

- Nghệ thuật, kiến trúc: chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo.

+ Kiến trúc Hin-đu: những đền thờ hình tháp nhọn nhiều tầng, trang trí tỉ mỉ bằng các phù điêu.

+ Kiến trúc Phật giáo: những ngôi chùa xây bằng đá hoặc khoét sâu vào vách núi, tháp có mái tròn như chiếc bát úp,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài