Bài tập 4 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Lời giải chi tiết

Gọi số cần tìm là x (Điều kiện: x nguyên, \(10 \le x \le 99)\)

Khi viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải của số cần tìm thì được một một số tự nhiên có bốn chữ số

Số mới này có dạng: \(2000 + 10x + 2\)

Theo đầu bài, ta có phương trình:

\(\eqalign{  & 2000 + 10x + 2 = 153.x  \cr  &  \Leftrightarrow 153x - 10x = 2002  \cr  &  \Leftrightarrow 143x = 2002 \cr} \)

\(\;\; \Leftrightarrow x = 14\) (chọn, vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy số cần tìm là 14.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close