Bài tập 2 trang 126 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tính số điện (kWh) đã sử dụng.

Quảng cáo

Đề bài

Tính số điện (kWh) đã sử dụng.

Để khuyến khích người dùng tiết kiện điện, công ty điện lực đưa ra bảng giá cho thấy nếu dùng càng nhiều thì giá tiền phải trả trên 1kWh càng cao.

Ngành Điện quy định mức giá bán điện sinh hoạt (chưa kể thuế VAT) theo bảng sau:

 

Biết rằng gia đình bà Đào đã trả 993520 đồng (kể cả thuể VAT) tiền điện tháng 9/2016. Hỏi gia đình của bà Đào đã sử dụng bao nhiêu kWh điện trọng tháng 9/2016.

Lời giải chi tiết

Gọi số điện bà Đào đã trả tiền điện tháng 9/2016 (chưa tính VAT 10%) là x đồng (Điều kiện x dương). Theo đề bài ta có phương trình: x + 10%x = 993520

                       \(\eqalign{  &  \Leftrightarrow 1,1x = 993520  \cr  &  \Leftrightarrow x = 903200 \cr} \)

(Chọn vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Số tiền điện phải trả cho kWh từ 0-100 là: 1418.100 = 141800 (đồng)

Số tiền điện phải trả cho kWh từ 101 – 150 là: 1622.50 = 81100 (Đồng)

Số tiền điện phải trả cho kWh từ 151 – 200 là: 2044.50 = 102200 (Đồng)

Số tiền điện phải trả cho kWh từ 201 – 300 là: 2210.100 = 221000 (Đồng)

Số tiền điện phải trả cho kWh từ 301 – 400 là: 2361.100 = 236100 (Đồng)

Sau khi trả 400 kWh tiền điện đầu tiên thì số tiền còn phải trả là:

\(903200 – (141800 + 81100 + 102200 + 221000 + 236100) = 121000\) (Đồng)

Số kWh điện từ 401 trở lên mà gia đình bà Đào đã sử dụng là:

100 + 50 + 50 + 100 + 100 + 50 = 450 (kWh)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close