Bài 3 trang 83 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2

Giải bài tập Bài 3 trang 83 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2.

Quảng cáo

Đề bài

Tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:

a) 250 ml dung dịch \(CaC{l_2}\)  0,1M.

b) 150 ml dung dịch \({H_2}S{O_4}\)  0,2 M.

c) 50 gam dung dịch \(MgC{l_2}\)  4%.

Lời giải chi tiết

a) Ta có :

\(\eqalign{  & {n_{CaC{l_2}}} = {C_{M.CaC{l_2}}}.{V_{{\rm{dd}}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= 0,1.0,25 = 0,025mol  \cr  & {m_{CaC{l_2}}} = 111.0,025 = 2,775gam \cr} \)

b) Ta có :

\(\eqalign{  & {n_{{H_2}S{O_4}}} = {C_{M.{H_2}S{O_4}}}.{V_{{\rm{dd}}}}\cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\, = 0,2.0,15 = 0,03mol  \cr  & {m_{{H_2}S{O_4}}} = 0,03.98 = 2,94gam \cr} \)

c) Ta có

\(\eqalign{  & {m_{MgC{l_2}}} = {{C{\% _{MgC{l_2}}}} \over {100}}.{m_{{\rm{dd}}}} \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= {4 \over {100}}.50 = 2gam  \cr  & {n_{MgC{l_2}}} = {2 \over {95}} \approx 0,021mol \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close