Bài tập 14 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Sau một thời gian phát hành, nhà sản xuất đã ra quyết định giảm bớt một dòng máy tính bảng để khuyến mãi. Đợt một giảm 5%, đợt 2 giảm 4% so với giá sau khi đã giảm ở đợt một.

Quảng cáo

Đề bài

Sau một thời gian phát hành, nhà sản xuất đã ra quyết định giảm bớt một dòng máy tính bảng để khuyến mãi. Đợt một giảm 5%, đợt 2 giảm 4% so với giá sau khi đã giảm ở đợt một. Sau hai đợt giảm giám chiếc máy tính bảng hiện được bán với giá 4560000 đồng. Hỏi giá một chiếc máy tính bảng ban đầu là bao nhiêu ?

Lời giải chi tiết

Gọi giá ban đầu của một chiếc máy tính bảng là x (nghìn đồng) (Điều kiện: x > 4560)

Giá của chiếc máy tính bảng sau khi đã giảm ở đợt một là:

\(x - 5\% x = 0,95x\) (nghìn đồng)

Giá của chiếc máy tính bảng sau khi giảm ở đợt hai là:

\(0,95x - 4\% .0,95x = 0,912x\) (nghìn đồng)

Vì sau hai đợt giảm giá, chiếc máy tính bảng được bán với giá 4560000 đồng nên ta có phương trình:

\(0,912x = 4560\)

\( \Leftrightarrow x = 4560:0,912 \)

\(\Leftrightarrow x = 5000\) (chọn, vì thỏa mãn điều kiện của ẩn)

Vậy giá một chiếc máy tính bảng ban đầu là 5000 nghìn đồng hay 5000000 đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài