Bài tập 1 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Gọi x là khối lượng của mỗi viên bi, viết hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật ở đĩa cân sau :

Quảng cáo

Đề bài

Gọi x là khối lượng của mỗi viên bi, viết hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật ở đĩa cân sau :

Lời giải chi tiết

Hệ thức liên hệ giữa khối lượng của các vật ở đĩa cân là:

\(60 = 20 + x.8\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close