Bài tập 2 trang 24 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy xét xem x = -2 là nghiệm của phương trình nào sau đây :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xét xem \(x = -2\) là nghiệm của phương trình nào sau đây :

a) \(x + 2 = 0\)                                   

b) \(x - 2 = 0\) 

c) \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right) = 0\)   

c) \(x - 2 = x - 2\) .

Lời giải chi tiết

a) Thế \(x = -2\) vào vế trái của phương trình \(x + 2 = 0\)

Ta có: \(x + 2 =  - 2 + 2 = 0 \Rightarrow x =  - 2\) là nghiệm của phương trình \(x - 2 = 0\)

b) Thế \(x = -2\) vào vế trái của phương trình \(x - 2 = 0\)

Ta có: \(x - 2 =  - 2 - 2 =  - 4 \ne 0 \Rightarrow x =  - 2\) không là nghiệm của phương trình \(x - 2 = 0\)

c) Thế \(x = -2\) vào vế trái của phương trình \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right) = 0\)

Ta có: \(\left( { - 2 + 2} \right)\left( { - 2 - 2} \right) = 0.\left( { - 4} \right) = 0\)

\( \Rightarrow x =  - 2\) là nghiệm của phương trình \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 2} \right) = 0\)

d) Thế \(x = -2\) vào vế trái của phương trình \(x - 2 = x - 2\)

Ta có: \(x - 2 =  - 2 - 2 =  - 4\) và \(x - 2 =  - 2 - 2 =  - 4\)

\( \Rightarrow x - 2\) là nghiệm của phương trình \(x - 2 = x - 2\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close