Quảng cáo
 • pic

  I. Em đọc truyện "Gia đình"

  Em đọc truyện "Gia đình" trang 23, 24, 25 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Có lẽ, nếu so sánh giữa ba và mẹ thì người gần gũi tôi hơn lại là ba ....

 • pic

  II. Em suy nghĩ - Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

  Giải bài tập 1, 2 trang 26 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Hiện nay ở nước ta có những gia đình gồm ông bà, cha mẹ, con cái (gọi là gia đình 3 thế hệ)và nhiều gia đình chỉ có cha mẹ,....

 • Quảng cáo
 • pic

  III. Bài học rút ra - Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

  Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân từ bài từ bài "Xây dựng gia đình văn hóa" và ghi vào vở.

Gửi bài Gửi bài