Bài 9 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = \left( {6 - 2m} \right)x - 5\). Tìm các giá trị của m để y là nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) đồng biến trên R khi \(a > 0.\)

Hàm số nghịch biến trên R khi \(a < 0.\)

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = \left( {6 - 2m} \right)x - 5\) nghịch biến trên \(\mathbb{R}\) khi \(6 - 2m < 0 \Leftrightarrow m > 3\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài