Bài 7 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau :

a) \(y = 2x - 7\);               

b) \(y = \left( {1 - \sqrt 2 } \right)x + \sqrt 3 \);

c) \(y =  - 5x + 2\);     

d) \(y = \left( {1 + {m^2}} \right)x - 6\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) đồng biến trên R khi \(a > 0.\)

Hàm số nghịch biến trên R khi \(a < 0.\)

Lời giải chi tiết

a) Hàm số \(y = 2x - 7\)là hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)  vì \(a = 2 > 0\)

b) Hàm số \(y = \left( {1 - \sqrt 2 } \right)x + \sqrt 3 \) là hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)  vì \(a = 1 - \sqrt 2  < 0\)

c) Hàm số \(y =  - 5x + 2\) là hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)  vì \(a =  - 5 < 0\)

d) Hàm số \(y = \left( {1 + {m^2}} \right)x - 6\) là hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\) vì \(a = 1 + {m^2} \ge 1 > 0,\forall m\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài