Bài 10 trang 47 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = \left( {3m + 3} \right)x + 2m - 1\). Tìm giá trị của m để y là hàm số bậc nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hàm số bậc nhất có dạng \(y = ax + b\,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Lời giải chi tiết

Hàm số \(y = \left( {3m + 3} \right)x + 2m - 1\) là hàm số bậc nhất khi \(3m + 3 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne  - 1\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài