Bài 86 trang 100 SGK Toán 9 tập 2

Hình vành khăn

Quảng cáo

Đề bài

 Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).

a) Tính diện tích \(S\) của hình vành khăn theo \({R_1}\) và \({R_2}\) (giả sử \({R_1}>{R_2}\)).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi \({R_1} = 10,5 cm\), \({R_2} = 7,8 cm\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Diện tích hình vành khăn = Diện tích hình tròn có bán kính \(R_1\) - Diện tích hình tròn có bán kính \(R_2.\) 

Lời giải chi tiết

a) Diện tích hình tròn \((O;{R_1})\) là \({S_1 }= \pi{R_1}^2\).

Diện tích hình tròn \((O;{R_2})\) là \({S_2 }= \pi{R_2}^2\).

Diện tích hình vành khăn là:

     \(S = {S_1} - {S_2} = \pi R_1^2 - \pi R_2^2 = \pi \left( {R_1^2 - R_2^2} \right).\)

b) Thay số: \(S = 3,14. (10,5^2 – 7,8^2) = 155,1\, \, (cm^2).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài