Bài 83 trang 41 SGK Toán 7 tập 1

Theo mẫu trên, hãy tính:

Quảng cáo

Đề bài

Ta có \(\sqrt{25}=5; -\sqrt{25}=-5; \)\(\sqrt{(-5)^{2}}=\sqrt{25}=5.\)

Theo mẫu trên, hãy tính:

a) \(\sqrt{36}\);

b) \(-\sqrt{16}\);

c) \(\sqrt{\dfrac{9}{25}};\)

d) \(\sqrt{3^{2}};\)

e) \(\sqrt{(-3)^{2}}.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định nghĩa: Căn bậc hai của một số \(a\) không âm là số \(x\) sao cho \(x^{2}=a.\)

Lời giải chi tiết

a) \(\sqrt{36}=6\);

b) \(-\sqrt{16}=-4\);

c) \(\sqrt{\dfrac{9}{25}}=\dfrac{3}{5}\);

d) \(\sqrt{3^{2}}=\sqrt 9=3\);

e) \(\sqrt{(-3)^{2}}=\sqrt{9}=3.\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close