Bài 8 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, cô chủ nhiệm muốn chia đều 36 học sinh trong lớp thành từng nhóm. Trong các cách chia sau, cách chia nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Quảng cáo

Đề bài

Trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, cô chủ nhiệm muốn chia đều 36 học sinh trong lớp thành từng nhóm. Trong các cách chia sau, cách chia nào thực hiện được ? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Cách chia

Số nhóm

Số người trong một nhóm

Thứ nhất

4

 

Thứ hai

 

6

Thứ ba

8

 

Thứ tư

12

 

 

Lời giải chi tiết

Để chia đều 36 người vào các nhóm, thì số nhóm và số người ở một nhóm phải là ước của 36, trong bảng có các số 4; 6; 12 là ước của 36 nên cách chia thứ nhất, thứ hai, thứ tư thực hiện được.

Cách chia

Số nhóm

Số người trong một nhóm

Thứ nhất

4

9

Thứ hai

6

6

Thứ ba

8

 

Thứ tư

12

3

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close