Bài 7 trang 72 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập a) Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của 32.

Quảng cáo

Đề bài

a) Tìm tất cả các số có hai chữ số là bội của 32.

b) Tìm tất cả các số có hai chữ số là ước của 50.

Lời giải chi tiết

a) Số có hai chữ số là bội của 32 là: 32; 64; 96

b) Các số có hai chữ số là ước của 50 là: 10; 25; 50

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close