Bài 8 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó

Quảng cáo

Đề bài

Viết số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số sao cho số đó

a) Chia hết cho 3

b) Chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

a) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số và chia hết cho 3 có dạng: \(\overline {1000*} \)

\(\overline {1000*} \; \vdots \;3 \Rightarrow 1 + 0 + 0 + * = (1 + *) \vdots 3\) .Do đó: * = 2. Vậy số cần tìm là: 10002

b) Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số và chia hết cho 9 có dạng: \(\overline {1000*} \)

\(\overline {1000*} \; \vdots\; 9 \)\(\;\Rightarrow 1 + 0 + 0 + * = (1 + *)\; \vdots \;9\) \(\Rightarrow * = 8\). Vậy số cần tìm là 10008

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close