Bài 4 trang 71 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Cho các số : 3654 ; 5342 ; 2515 ; 6570 ; 1428.

Quảng cáo

Đề bài

Cho các số : 3654 ; 5342 ; 2515 ; 6570 ; 1428.

a) Viết tập hợp A các số chia hết cho 3 trong các số trên.

b) Viết tập hợp B các số chia hết cho 9 trong các số trên.

c) Dùng kí hiệu \( \subset \) để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp A và B.

Lời giải chi tiết

a) A = {3654; 6570; 1428}

b) B = {3654; 6570}

c) B ⸦ A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close