Bài 78 trang 98 SGK Toán 9 tập 2

Chân một đống cát trên một nền phẳng...

Quảng cáo

Đề bài

Chân một đống cát trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi là \(12 m\). Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích bao nhiêu mét vuông?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Dựa vào chu vi hình tròn tìm bán kính hình tròn đó: \(R=\dfrac{C}{2\pi}.\)

+) Diện tích hình tròn bán kính \(R\) là: \(S=\pi R^2.\)

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết thì chu vi đường tròn chân đống cát là \(C = 2πR = 12m\Rightarrow R =\dfrac{12 }{2\pi } = \dfrac{6 }{\pi }\).

Diện tích phần mặt đất mà đống cát chiếm chỗ là:

            \(S = π. R^2\) =\( π\) \(\left ( \dfrac{6}{\pi } \right )^{2}\) \(=\dfrac{36}{\pi }\) \(≈ 11,5\) (\(m^2\))

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài