Bài 7 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 7 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hai thanh A, B gồm một thanh nam châm và một thanh sắt có hình dạng giống nhau. Thanh nam châm có cực từ ở hai đầu thanh. Khi đặt A và B ở các vị trí như hình H14.12a, b, c thì chúng hút nhau còn khi đặt như hình H14.12d thì chúng không hút nhau. Em hãy cho biết thanh nào là thanh nam châm, thanh nào là thanh sắt và giải thích vì sao?

Lời giải chi tiết

Thanh B là thanh nam châm.

Vì điểm giữa nam châm không tác dụng lực từ lên các vật liệu từ và nam châm khác.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close