Bài 6 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 6 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Khi thả các nam châm hình nhẫn vào một ống trụ nhôm như hình H14.11, giải thích vì sao trong hình H14.11a các nam châm nằm sát nhau ở đáy trụ còn hình H14.11b, các nam châm phía trên lại nằm lơ lửng trong ống trụ?

Lời giải chi tiết

Vì ở hình H14.11a sgk các nam châm được xếp quay cực khác tên vào nhau nên chúng tạo lực hút giữa các nam châm.

Còn ở hình H14.11b sgk các nam châm xếp quay các cực cùng tên vào nhau nên chúng tạo lực đẩy giữa các nam châm làm chúng lơ lửng trong ống trụ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close