Bài 3 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 3 trang 96 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây về nam châm là đúng?

A. Nam châm có thể hút sắt nhưng sắt không thể hút nam châm.

B. Trái Đất là một nam châm mà cực từ Nam nằm ở gần cực Bắc địa lí.

C. Khi đặt cực từ của hai nam châm ở gần nhau, chúng có lực hút lên nhau.

D. Khi đưa cực từ của một thanh nam châm đến gần đầu một kim nam châm, đầu kim nam châm chuyển động quay ra xa cực từ của thanh nam châm.

Lời giải chi tiết

A sai vì sắt có thể hút nam châm.

C sai vì hai cực từ có thể hút nhau nếu khác tên.

D sai vì đầu kim nam châm có thể chuyển động lại gần nam châm nếu các cực cùng tên.

Chọn B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close