Bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10

Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Quảng cáo

Đề bài

Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ba thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hoá - khử :

\(\begin{gathered}
KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}KCl + \frac{3}{2}{O_2} \hfill \\
2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^0}}}{K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \hfill \\
AgN{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}Ag + N{O_2} + \frac{1}{2}{O_2} \hfill \\
\end{gathered} \)

Ba thí dụ phản ứng phân hủy không là phản ứng oxi hoá - khử 

Cu(OH)2  CuO + H2O

СаСОз CaO + CO2 

\(2NaHC{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

 • Bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

 • Bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

 • Bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

 • Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

 • Bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10

  Giải bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài