Bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10

Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Quảng cáo

Đề bài

Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ba thí dụ phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hoá - khử :

\(\begin{gathered}
KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}KCl + \frac{3}{2}{O_2} \hfill \\
2KMn{O_4}\xrightarrow{{{t^0}}}{K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} + {O_2} \hfill \\
AgN{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}Ag + N{O_2} + \frac{1}{2}{O_2} \hfill \\
\end{gathered} \)

Ba thí dụ phản ứng phân hủy không là phản ứng oxi hoá - khử 

Cu(OH)2  CuO + H2O

СаСОз CaO + CO2 

\(2NaHC{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}N{a_2}C{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài