Bài 7 trang 79 SGK Vật lí 10

Một vận động viên môn hốc cây

Quảng cáo

Đề bài

Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc côn cầu) dùng gậy gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10m/s. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,1. Lấy g = 9,8m/s2. Hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại?

A. 39m                       B. 45m

C. 51m                       D. 57m.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hệ thức của định luật II Niu - tơn: \(\overrightarrow a  = {{\overrightarrow F } \over m} \Rightarrow \overrightarrow F  = m\overrightarrow a \)

- Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được: \({v^2} - v_0^2 = 2as\)

Lời giải chi tiết

Đáp án C.

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả bóng.

Áp dụng định luật II Niu - tơn ta có: \(\overrightarrow {{F_{ms}}}  = m\overrightarrow a \) (*)

Chiếu (*) lên phương chuyển động ta có: 

\( - {F_{ms}} = ma \Leftrightarrow  - \mu N = ma \Leftrightarrow  - \mu mg = ma\)\( \Rightarrow a =  - \mu g =  - 0,1.9,8 =  - 0,98\left( {m/{s^2}} \right)\)

Tốc độ ban đầu: v0 = 10m/s

Khi bóng dừng lại: v = 0 m/s.

Áp dụng công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được ta có:

\({v^2} - v_0^2 = 2as \Rightarrow s = {{{v^2} - v_0^2} \over {2a}} = {{{0^2} - {{10}^2}} \over {2.\left( { - 0,98} \right)}} = 51m\)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close