Bài 7 trang 169 SGK Vật lí 12

Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 0,694 μm...

Quảng cáo

Đề bài

Ion crôm trong hồng ngọc phát ra ánh sáng đỏ bước sóng 0,694 μm. Tính hiệu giữa hai mức năng lượng mà khi chuyển hai mức đó, ion crôm phát ra ánh sáng nói trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\varepsilon  = {{hc} \over {{\lambda _{mn}}}} = {E_n} - {E_m}\)

Lời giải chi tiết

Hiệu giữa hai mức năng lượng:

\(\Delta E = {{hc} \over \lambda } = {{{{6,625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {{{0,694.10}^{ - 6}}}} = {28,64.10^{ - 20}}J \)

        \(= {{{{28,64.10}^{ - 20}}} \over {{{1,6.10}^{ - 19}}}}eV = 1,79eV.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close