Bài 5 trang 169 SGK Vật lí 12

Xét ba mức năng lượng

Quảng cáo

Đề bài

Xét ba mức năng lượng EK, EL và EM của nguyên tử hiđrô (H.33.2). Một phôtôn có năng lượng bằng EM - EK bay đến gặp nguyên tử này.

Nguyên tử sẽ hấp thụ phôtôn và chuyển trạng thái như thế nào?

A. Không hấp thụ.

B. Hấp thụ nhưng không chuyển trạng thái.

C. Hấp thụ rồi chuyển dần từ K lên L rồi lên M.

D. Hấp thụ rồi chuyển thẳng từ K lên M.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Ta có: Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: Nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được photon có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em thì nó sẽ chuyển lên trang thái dừng có năng lượng En

=> Khi phôtôn có năng lượng bằng EM - EK bay đến gặp nguyên tử này thì nguyên tử sẽ hấp thụ phôtôn rồi chuyển thẳng từ K lên M

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close