Bài 4 trang 169 SGK Vật lí 12

Chọn câu đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng.

Trạng thái dừng là

A. Trạng thái êlectron không chuyển động quanh hạt nhân.

B. Trạng thái hạt nhân không dao động.

C. Trạng thái đứng yên của nguyên tử.

D. Trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết tiên đề về các trạng thái dừng của Bo

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Ta có tiên đề về trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại ở trong các trạng thái có năng lượng xác định gọi là các trạng thái dừng.

=> Trạng thái dừng là trạng thái có năng lượng xác định hay ổn định của hệ thống nguyên tử.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close