Bài 7 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc x (làm tròn đến phút) trong mỗi trường hợp sau :

Quảng cáo

Đề bài

Dùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc x (làm tròn đến phút) trong mỗi trường hợp sau :

a) \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = 0,3495\);

b) \(\cos x = 0,5427\);

c) \(\tan x = 1,5142\);

d) \(\cot x = 3,163\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bấm máy tính

Lời giải chi tiết

a) \(\sin x = 0,3495 \Rightarrow x \approx {20^o}27'\);

b) \(\cos x = 0,5427 \Rightarrow x \approx {57^o}8'\);

c) \(\tan x = 1,5142 \Rightarrow x \approx {56^o}34'\); 

d) \(\cot x = 3,163 \Rightarrow x \approx {17^o}33'\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close