Bài 8 trang 108 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

Quảng cáo

Đề bài

Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

a) \(\sin {78^o};\cos {14^o};\sin {47^o};cos{87^o}.\)

b) \(\tan {73^o};\cot {25^o};\tan {62^o};\cot {38^o}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các tỉ số lượng giác về cùng một đại lượng sin, cos, tan hoặc cot bằng tỉ số lượng giác của các góc phụ nhau từ đó so sánh.

Góc x; \(0 \le x \le {90^o}\)khi đó x tăng thì sin, tan tăng; cos, cot giảm

Lời giải chi tiết

a) \(\sin {78^o};\cos {14^o};\sin {47^o};cos{87^o}.\)

\(\sin {78^o} = \cos {12^o}\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\sin {47^o} = cos{43^o}.\)

\(\cos {87^o} < \cos {43^o} < \cos {14^o} < cos{12^o}\) \( \Rightarrow \cos {87^o} < \sin {47^o} < \cos {14^o} < \sin {78^o}\)

b) \(\tan {73^o};\cot {25^o};\tan {62^o};\cot {38^o}.\)

\(\cot {25^o} = \tan {65^o}\,\,\,\,\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\cot {38^o} = \tan {52^o}.\)

\(\tan {52^o} < \tan {62^o} < \tan {65^o} < \tan {73^o} \) \(\Rightarrow \cot {38^o} < \tan {62^o} < \cot {25^o} < \tan {73^o}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close