Quảng cáo
 • Bài 1 trang 60

  Cho tam giác ABC có trung tuyến AM và G là trọng tâm. Chứng minh

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 60

  Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM đồng thời là đường phân giác của góc A. Chứng minh tam giác ABC là tam giác cân.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 3 trang 60

  Cho tam giác ABC có hai trung tuyến AM và CN cắt nhau tại G.

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 60

  Cho tam giác ABC có ba trung tuyến AM, BN, CP đồng quy tại G. Chứng minh: \(GA + GB + GC = \frac{2}{3}\left( {AM + BN + CP} \right)\)

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 60

  Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Cho biêý HB = HM. Chứng minh:

  Xem chi tiết