Bài 60 trang 90 SGK Toán 9 tập 2

Xem hình 48. Chứng minh QR // ST.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Xem hình 48. Chứng minh \(QR // ST.\)

               

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng: Trong tứ giác nội tiếp tổng hai góc đối bằng \(180^0\)

+ Hai góc kề bù có tổng số đo bằng \(180^0\)

+ Chứng minh cặp góc so le trong \(\widehat{IST}=  \widehat{SRQ}\) bằng nhau để suy ra hai đường thẳng song song.

Lời giải chi tiết

Kí hiệu như hình vẽ.

               

+) Ta có tứ giác \(ISTM\) nội tiếp đường tròn nên:

      \(\widehat{S_{1}}+ \widehat{M_1}=180^0\)

Mà \(\widehat{M_{1}}+ \widehat{M_{3}}= 180^0\) (2 góc kề bù) 

nên \(\widehat{S_{1}}= \widehat{M_{3}}\)(1)

+) Ta có tứ giác \(IMPN\) nội tiếp đường tròn nên:

      \(\widehat{M_{3}}+ \widehat{PNI}=180^0\)

Mà \(\widehat{N_{4}}+ \widehat{PNI}= 180^0\) (kề bù) 

nên \(\widehat{M_{3}}= \widehat{N_{4}}\)  (2)

+) Ta có tứ giác \(INQS\) nội tiếp đường tròn nên:

      \(\widehat{N_{4}}+ \widehat{IRQ}=180^0\)

Mà \(\widehat{R_{2}}+ \widehat{IRQ}= 180^0\) (kề bù) 

nên \(\widehat{N_{4}}= \widehat{R_{2}}\)  (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra \(\widehat{S_{1}}=  \widehat{R_{2}}\)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong         

Do đó \(QR // ST.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close