Bài 6 trang 87 SGK Hóa học 10

Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Quảng cáo

Đề bài

Lấy ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng hoá hợp không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

Ba thí dụ phản ứng hoá hợp không thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử :

CaO + CO2  → CaCO3

Na2O + H2O → 2NaOH

SO3 + H2O → H2SO4.

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 7 trang 87 SGK Hóa học 10. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá - khử và ba thí dụ phản ứng phân hủy không là loại phản ứng oxi hoá - khử.

 • Bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 8 trang 87 SGK Hóa học 10. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

 • Bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 9 trang 87 SGK Hóa học 10. Viết phương trình hoá học của các phản ứng biểu diễn các chuyển đổi sau :

 • Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10

  Giải bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

 • Bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10

  Giải bài 4 trang 86 SGK Hóa học 10. Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hoá - khử :

Quảng cáo
list
close
Gửi bài