Bài 6 trang 118 SGK Vật lí 10

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang

Quảng cáo

Đề bài

Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm ngang đi qua trọng tâm O của thước. Dùng hai ngón tay tác dụng vào thước một ngẫu lực đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,5 cm và có độ lớn FA = FB = 1N (Hình 22.6a).

a) Tính momen của ngẫu lực.

b) Thanh quay đi một góc α = 30o. Hai lực luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B (Hình 22.6b). Tính momen của ngẫu lực.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Momen của ngẫu lực: M = Fd

F: độ lớn của mỗi lực (N)

d: cánh tay đòn của ngẫu lực (m)

Lời giải chi tiết

a) 

Momen của ngẫu lực: M = Fd = 1.4,5.10-2  = 0,045 (N.m)

b)

 

Momen của ngẫu lực:  M = Fd = F.BI

Xét ∆AIB vuông tại I có:  \(cos\alpha  = {{BI} \over {AB}}\)\( \Rightarrow BI = AB\cos \alpha  = {4,5.10^{ - 2}}.c{\rm{os}}30 = 0,039m\)

=> M = F.BI = 1.0,039 = 0,039 (N.m) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close