Bài 6 trang 106 SGK Vật lí 11

Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào dưới đây là chính xác?

Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì

A. Nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi.

B. Hạt tải điện trong đó có thể là êlectron và lỗ trống.

C. Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất, và các tác nhân ion hoá khác.

D. Cả ba lí do trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Chất bán dẫn là một nhóm vật liệu mà tiêu biểu là gemani và silic.

+ Điện trở suất của các chất bán dẫn có giá trị nằm trong khoảng trung gian giữa kim loại và điện môi.

+ Điện trở suất của chất bán dẫn phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ và tạp chất.

+ Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do và lỗ trống dưới tác dụng của điện trường.

Lời giải chi tiết

Đáp án D.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close