Bài 6. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu - SGK Lịch sử và Địa lí 8 Cánh diều

Hãy lựa chọn một trạm khí tượng và vẽ biểu đồ khí hậu tại trạm khí tượng đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục I

Hãy lựa chọn một trạm khí tượng và vẽ biểu đồ khí hậu tại trạm khí tượng đó.


Lời giải chi tiết:

(*) Lưu ý: Học sinh tham khảo một số biểu đồ dưới đây


? mục II

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy phân tích biểu đồ khí hậu tại trạm khí tượng mà em đã lựa chọn.

Nhiệt độ trung bình năm bao nhiêu ℃? Nhiệt độ cao nhất là tháng mấy, bao nhiêu ℃? Biên độ nhiệt độ năm như thế nào?

- Tổng lượng mưa trong năm là bao nhiêu mm? Mùa mưa (tháng có lượng mưa trung bình trên 100mm) là từ tháng mấy đến tháng mấy? Tổng lượng mưa của mùa mưa gấp mấy lần mùa khô?

- Trạm khí tượng đó thuộc miền khí hậu nào?


Lời giải chi tiết:

♦ Phân tích biểu đồ trạm khí tượng Hà Nội:

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 23,9 ℃

+ Tháng nhiệt độ cao nhất: tháng 7 (29,4℃)

+ Biên độ nhiệt năm: 12,8℃

- Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm: 1671,1 mm

+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 9

+ Tổng lượng mưa mùa mưa gấp mấy lần mùa khô: 5,1 lần

- Thuộc miền khí hậu: phía bắc

♦ Phân tích biểu đồ trạm khí tượng Thừa Thiên Huế:

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 25,1 ℃

+ Tháng nhiệt độ cao nhất: tháng 6 (29,3℃)

+ Biên độ nhiệt năm: 9,4℃

- Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm: 2936,4 mm

+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 1 năm sau

+ Tổng lượng mưa mùa mưa gấp mấy lần mùa khô: 9,9 lần

- Thuộc miền khí hậu: phía bắc

♦ Phân tích biểu đồ trạm khí tượng Quy Nhơn:

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 27,1 ℃

+ Tháng nhiệt độ cao nhất: tháng 6 và 7 (30℃)

+ Biên độ nhiệt năm: 6,7℃

- Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm: 1851,8 mm

+ Mùa mưa: từ tháng 9 đến tháng 12

+ Tổng lượng mưa mùa mưa gấp mấy lần mùa khô: 3,3 lần

- Thuộc miền khí hậu: phía nam

♦ Phân tích biểu đồ trạm khí tượng Cần Thơ:

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt độ trung bình năm: 26,9 ℃

+ Tháng nhiệt độ cao nhất: tháng 4 (28,5℃)

+ Biên độ nhiệt năm: 3,1℃

- Lượng mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm: 1671,1 mm

+ Mùa mưa: từ tháng 5 đến tháng 11

+ Tổng lượng mưa mùa mưa gấp mấy lần mùa khô: 13,8 lần

- Thuộc miền khí hậu: phía nam

  • Bài 7. Thuỷ văn Việt Nam - SGK Lịch sử và Địa lí 8 Cánh diều

    Đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông ở nước ta có sự phụ thuộc chặt chẽ vào địa hình và khí hậu. Vậy mạng lưới sông và chế độ nước sông của nước ta có đặc điểm gì? Hệ thống hồ, đầm và nước ngầm ở nước ta có vai trò như thế nào đối với sản xuất và sinh hoạt?

  • Bài 5. Khí hậu Việt Nam - SGK Lịch sử và Địa lí 8 Cánh diều

    Việt Nam có đặc điểm khí hậu khác biệt so với nhiều nước có cùng vĩ độ. Đây là nhân tố tự nhiên quan trọng có ảnh hưởng đến các thành phần tự nhiên khác, các ngành sản xuất và đời sống con người. Vậy khí hậu nước ta có những đặc điểm nổi bật nào? Khí hậu phân hoá ra sao và ảnh hưởng như thế nào tới các hoạt động kinh tế?

  • Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam - SGK Lịch sử và Địa lí 8 Cánh diều

    Biến đổi khí hậu đang là vấn đề cấp bách của toàn cầu, có ảnh hưởng trực tiếp tới các thành phần tự nhiên, đặc biệt là khí hậu và thuỷ văn. Nước ta được xếp vào nhóm nước chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu. Vậy biến đổi khí hậu có tác động như thế nào tới khí hậu và thuỷ văn? Chúng ta cần phải có những giải pháp gì để ứng phó với biến đổi khí hậu?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close