Bài 59 trang 110 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải bài tập Bài 59 trang 110 SBT Hình học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn \((C_1)\) tâm \(O_1\), bán kính \(R_1\) và đường tròn \((C_2)\) tâm \(O_2\), bán kính \(R_2\). Biết  đường tròn \((C_2)\) nằm trong đường tròn \((C_1)\) và tâm hai đường tròn không trùng nhau (h.84). Tìm tập hợp tâm của các đường tròn tiếp xúc ngoài với \((C_2)\) và tiếp xúc trong với \((C_1)\).

Lời giải chi tiết

(h.109).

 

Xét đường tròn \((C)\) tâm \(O\), tiếp xúc trong với \((C_1)\) tại \(M\), tiếp xúc ngoài với \((C_2)\) tại \(N\). Ta có:

\(O{O_1} + O{O_2}\)

\(= {O_1}M - OM + {O_2}N + ON \)

\(= {R_1} + {R_2}\) không đổi.

Tập hợp các tâm \(O\) là elip có các tiêu điểm là \(O_1, O_2\) và độ dài trục lớn \(2a=R_1+R_2\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close