Bài 56 trang 92 SGK Toán 8 tập 2

Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau:

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(DC\) trong các trường hợp sau:

LG a.

\(AB = 5cm, CD = 15 cm;\) 

Phương pháp giải:

Tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(DC\) là tỉ số độ dài cùng đơn vị đo của hai đoạn thẳng đó

Lời giải chi tiết:

\(AB  = 5cm\) và \(CD = 15cm\)

\( \Rightarrow \dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{5}{{15}} = \dfrac{1}{3}\)

LG b.

\(AB = 45 dm, CD = 150 cm;\)

Phương pháp giải:

Tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(DC\) là tỉ số độ dài cùng đơn vị đo của hai đoạn thẳng đó

Lời giải chi tiết:

\(AB = 45dm = 450cm\) và \(CD = 150 cm\)

\( \Rightarrow \dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{450}}{{150}} = 3\)

LG c.

\(AB = 5CD.\) 

Phương pháp giải:

Tỉ số của hai đoạn thẳng \(AB\) và \(DC\) là tỉ số độ dài cùng đơn vị đo của hai đoạn thẳng đó 

Lời giải chi tiết:

\(AB = 5CD\) \( \Rightarrow \dfrac{{AB}}{{CD}} = \dfrac{{5CD}}{{CD}} = 5\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close