Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10

Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

Quảng cáo

Đề bài

 Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Giải thích.

a) SO3 + H2O → H2SO4

b) СаСОз + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) С + H2O \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  CO + H2

d) CO2 + Ca(OH)2 —> СаСОз + H2O

e) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

g) 2KMnO4 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) K2MnO4 + MnO2 + O2.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết phản ứng oxi hóa - khử Tại đây

Lời giải chi tiết

Trong những phản ứng trên chỉ có phản ứng c), e), g) là những phản ứng oxi hoá - khử vì có sự thay đối số oxi hoá của các nguyên tố

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài